Hadits Untuk Pegangan Sehari-hari

Hadits untuk pegangan sehari-hari

1.       Abu Hurairah r.a. : Sabda Rasul: Dalam sholat, setan selalu mengingat-ingatkan hal-hal lain, sehingga seseorang lupa sedang pada rakaat berapa ia sholat (HR Bukhori-Muslim)

2.       Sabda Rosul : Puasalah 3 hari dalam sebulan, dua rakaat Dluha, sholat witir sebelum tidur (HR Bukhori-Muslim)

3.       Ali r.a. : Sabda Rasul : Beramallah kamu sekalian, karena beramal akan merubah sesuatu yang buruk yang telah ditentukanNya padamu (HR Bukhori-Muslim).

4.       Abu Katadah r.a. : Sabda Rosul : Puasa hari Arofah melebur dosa satu tahun sebelumnya dan dosa satu tahun sesudahnya (HR Muslim)

5.       Hakim r.a. : Sabda Rosul : harta itu lezat dan manis, siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hartanya tersebut (HR Muslim)

6.       Abu Hurairah r.a. : Nabi saw : Hati orang yang sudah tua dapat menjadi lupa akan usianya bila ia terlalu mencintai hidup dan harta bendanya (HR Muslim)

7.       Abu Hurairah r.a. : Sabda Rosul : Setiap Nabi punya do’a khusus yang dikabulkan Allah, dan itu aku simpan sebagai syafa’at umatku di hari kiamat (HR Bukhori)

8.       Abdullah r.a. : Nabi bersabda : Tidak termasuk golongan kami orang yang mengoyak-ngoyak baju dan berteriak-teriak karena meratapi sebuah kematian (HR Bukhori)

9.       Abu Hurairah r.a. : Sabda Rosul : Orang yang bersuci di rumahnya lalu pergi ke mesjid, langkah yang satu menghapus dosa, langkah yang lain mengangkat derajatnya (HR Muslim)


10.    Rosululloh bersabda : Pulanglah pada istrimu, bila engkau tergoda seorang wanita (HR Muslim)

11.    Sahal r.a. : Rosul bersabda : Orang yang berbahagia dalam menjalankan ibadah puasa adalah orang-orang yang menyegerakan dalam berbuka (HR Muslim)

12.    Aisyah r.a.: Rosululloh mengawiniku pada bulan Syawal, dan serumah denganku pada bulan Syawal, akulah yang paling dicintai dari istri yang lain (HR Muslim)

13.    Abu Hurairoh r.a. : Rosululloh saw bersabda : Seandainya orang mukmin mengetahui azab Allah, niscaya dia tidak merasa tenang bila tidak masuk surga (HR Bukhori)

14.    Umar r.a. : Rosul bersabda : Bila engkau diundang saudaramu untuk menghadiri suatu jamuan, datanglah, baik undangan perkawinan atau lainnya (HR Muslim)

15.    Yahya r.a. : Rosul bersabda : Siapa pun yang aku angkat menjabat berlandaskan Kitabulloh, hendaklah kamu semua patuh dan selalu setia kepadanya (HR Muslim)

16.    Abu Hurairoh : Sabda Rosul : Orang yang umurnya mencapai 60 tahun ke atas, ssesungguhnya dia diberi hidup di atas rata-rata, maka pergunakan hidupmu sebaik-baiknya (HR Bukhori)

17.    Abu Malih r.a. : Sabda Rosul : Seorang pemimpin kaum muslimin yang tidak bersungguh-sungguh berjuang bagi kemakmuran kaumnya tersebut, tidak masuk surga (HR Muslim)

18.    Anas r.a. : Sabda Rosul : Janganlah engkau membayar zakat dengan seekor hewan yang sudah tua atau dengan hewan yang cacat (HR Bukhori)

19.    Umar r.a. : Rosululloh bersabda : Seorang penguasa yang berkuasa tehadap rakyatnya akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya itu (HR Muslim)

20.    Abdullah r.a. : Rosul bersabda : Sesungguhnya orang yang berlaku adil terhadap sesuatu akan berada di panggung bercahaya di sebelah kanan Allah (HR Muslim)

21.    Rosul bersabda : Kamu adalah pemimpin yang akan ditanya terhadap kepemimpinanmu itu (HR Muslim)

22.    Abu Dzar r.a. : Rosul bersabda : Janganlah engkau memberi tugas hamba sahayamu melebihi kemampuannya, dan bantulah dia dalam tugasnya (HR Muslim)

23.    Aisyah r.a. : Rosul berdoa : Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan, lalu dia mempersulit urusan umatku, maka persulitlah mereka (HR Muslim)

24.    Abu Hurairah r.a. : Rosululloh bersabda : Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang telah mampu membayarnya adalah suatu kezaliman (HR Muslim)
25.    Bersalah bagi orang yang memungut/menemukan barang terjatuh tapi tidak diumumkan (HR Muslim)

26.    Anas bin Malik r.a. : Nabi saw bersabda : Sesungguhnya berjihad untuk agama Allah di waktu pagi atau petang lebih baik dari dunia dan isinya (HR Bukhori)

27.    Zaid r.a. : Nabi saw bersabda : Maukah aku beritahu padamu mengenai saksi-saksi yang teladan, yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta (HR Muslim)

28.    Umar r.a. : Rosul bersabda: Bila engkau melakukan jual beli, maka katakanlah bahwa tidak boleh ada unsur tipu menipu dalam jual beli (HR Bukhori)

29.    Abdullah ibnu Mas’ud r.a. : Sabda Rosul : Orang mukmin bukanlah pengumpat, bukan pelaknat, bukan pencaci maki, dan (bukan) buruk kata.

30.    Abu Hurairoh r.a. : Sabda Rosul : Nazar itu tak dapat mengubah takdir, hanya melalui nazar dapat diambil pembayaran dari orang-orang bakhil tersebut (HR Muslim)

31.    Abu Malih ra: Sabda Rosul: Seorang pemimpin kaum muslimin yang tidak bersungguh-sungguh berjuang bagi kemakmuran kaumnya tersebut, tidak masuk surga (HR Muslim)

32.    Abu Dzar ra:Rosul bersabda: Janganlah engkau memberi tugas hamba sahayamu melebihi kemampuannya, dan bantulah dia dalam tugasnya (HR Muslim)

33.    Rosul: Kamu adalah pemimpin yang akan ditanya terhadap kepemimpinanmu itu (HR Muslim)

34.    Hudzaifah ra berkata kepada orang yang tidak sempurna ruku/sujudnya: Kau tidak dihitung sholat dan bila wafat engkau bukan dalam agama Nabi saw (HR Bukhori)

35.    Abu Masud ra: Nabi saw: Bila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya dengan ikhlas, maka pahala nafkahnya sama dengan pahala sedekah (HR Bukhori)

36.    Anas ra:Sabda Rosulullah saw: Janganlah engkau membayar zakat dengan seekor hewan yang sudah tua, atau dengan hewan yg cacat (HR Bukhori)

37.    Umar ra: Rasulullah saw: Seorang penguasa yang berkuasa terhadap rakyatnya akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya itu (HR Muslim)

38.    Abdullah ra:Rosul bersabda: Sesungguhnya orang yang berlaku adil terhadap sesuatu akan berada di panggung bercahaya di sebelah kanan Allah (HR Muslim)

39.    Abi Syuraih ra: Rosul saw: Tidaklah beriman! Orang yang kejahatannya tidak pernah memberi rasa aman kepada para tetangganya (HR Bukhori)

40.    Aisyah ra: Rasulullah saw tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun, dan beliau tidak juga berwasiat sesuatu apapun (HR Muslim)

41.    Bukanlah termasuk akhlak orang beriman sikap berpura-pura. Orang beriman tidak dengki kecuali dalam mencari ilmu (HR Baihaqi).

42.    Abu Said ra: Nabi saw: Setiap orang yang melakukan 1 hari puasa karena Allah, maka akan dijauhkan dari neraka sejauh 70.000 musim (HR Muslim)

43.    Abu Hurairah ra : Rasulullah saw: Seandainya kamu tahu apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis (HR Bukhori)

44.    Abu Qatadah ra: Rasulullah saw: (Puasa hari Senin) Hari Senin adalah hari kelahiranku, dan hari Senin Quran diturunkan padaku (HR Muslim)

45.    Orang-orang yang paling baik diantara kamu ialah yang lebih baik budi pekertinya. (HR Bukhori/Muslim)

46.    Kaya itu bukanlah banyak harta benda, kaya itu ialah kaya hati (HR Bukhori/Muslim)

47.    Ada 5 malam yang pada malam itu doa tidak ditolak: malam pertama bulan Rajab, malam seperdua Sya'ban, malam Jumat, malam Hari Raya Idul Fitri, & malam Hari Raya Kurban (HR Ibnu Asakir)

48.    Maqil ra: Sabda Rosul: Orang yang ditugaskan Allah memerintah rakyatnya, tapi tidak jujur, niscaya dia tiada mendapatkan bau surga (HR Bukhori)

49.    Abu Mas’ud ra: Sabda Rosul: Siapa diantaramu jadi imam sholat, sederhanakanlah, karena ada orang tua, orang yang lemah, atau punya keperluan (HR Bukhori)

50.    Jabir ra: Rasulullah saw: Janganlah kamu makan dengan tangan kiri, karena hanya setan yang makan dengan tangan kiri (HR Muslim)

51.    Bila istri Rosul sakit, beliau tiupkan padanya Al Ikhlash, Al Falaq, An Naas (HR Muslim)

52.    Abu Musa ra: Sabda Rosulullah saw: Siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimat (agama) Allah, itulah yg berperang dijalan Allah (HR Bukhori)

53.    Barang siapa suka bertemu Allah, maka Allah suka bertemu dengannya (HR Muslim)

54.    Rosul bersabda: Bila orang yang lewat di depan orang sholat tahu dosa/siksa yang akan diterima, maka dia akan pilih berdiri 40 hari/tahun menunggunya (HR Muslim)

55.    Abu Hurairah r.a.: Nabi bersabda: Siapa yang meninggalkan harta, berikanlah pada warisnya dan siapa yang meninggalkan hutang, berikanlah pada kami (HR Bukhori)

56.    Abu Hurairah r.a. : Nabi saw : Tanda-tanda orang munafik ada tiga : Kalau bicara ia berdusta, kalau berjanji tidak ditepati, dan kalau dipercaya, ia berkhianat
(HR Bukhori)

57.    Tsauban r.a. : Sabda Rasul : senantiasa ada golongan umatku berjuang menangkan yang haq, ia tak akan celaka dari yang memusuhinya sampai dengan hari kiamat (HR Muslim)

58.    Janganlah kamu membenci bapakmu. Barangsiapa membenci bapaknya, maka ia termasuk kafir (HR Bukhori)

59.    Jabir r.a. : Sabda Rosul : Setelah makan, jangan bersihkan tangan dengan lap sebelum kau jilat jari-jarimu, karena kita tidak tahu makanan mana yang membawa berkah (HR Muslim)

60.    Abu Hurairoh r.a. : Rosululloh Saw bersabda : Allah tidak menerima sholat yang dilakukan tanpa bersuci, dan sedekah dari hasil korupsi (HR Muslim)

61.    Abu Hurairoh r.a. : Rosul bersabda: Aku tunjukkan padamu sesuatu yang bila kau kerjakan, kau akan saling cinta, yaitu sebarkan salam diantaramu (HR Muslim)


62.    Abu Hurairah ra: Rosul bersabda: Apabila kamu hendak sholat, sempurnakanlah wudhu, lalu menghadap kiblat, lalu bertakbirlah (HR Muslim)

63.    Abu Hurairah ra: Nabi Saw: Bila kalian bangun dari tidur, bersihkanlah hidung dengan air 3 kali, karena setan bermalam di lubang hidungmu (HR Muslim)

64.    Abu Hurairah ra: Sabda Rosul: Janganlah seseorang diantaramu puasa pada hari Jumat, kecuali dia berpuasa juga sebelum atau sesudahnya (HR Muslim)

65.    Abdullah bin Amru r.a: Rasulullah bersabda: Sifat terbaik dalam Islam adalah memberi makanan atau salam pada orang yang dikenali atau tidak (HR Bukhori/Muslim)

66.    Jabir Bin Abdillah: Nabi SAW bersabda: Barangsiapa meninggal, sedang dia tidak menyekutukan Allah barang sedikitpun, dia masuk surga (HR Muslim)

67.    Jabir ra: Rosul: Bersuci dengan batu/sejenisnya ,lempar Jumrah, Sai Shafa dan Marwah, Thawaf, semua dilakukan dengan bilangan ganjil (HR Muslim)

68.    Abu Masud Al-Badri ra : Sabda Rosul: 2 ayat terakhir surah AlBaqarah, cukup bagi yang membacanya di malam hari sebagai pelindung dirinya (HR Bukhori/Muslim)

69.    Anas bin Malik ra: Allah menurunkan wahyu pd Rosul bertubi-tubi sebelum beliau wafat sampai dengan wafatnya, dan terbanyak pada hari Rosul wafat (HR Muslim)

70.    AlBara bin Azib r.a:Rasulullah saw: Bila kau ingin pergi tidur, berwudulah dulu seperti engkau berwudu bila akan melakukan sholat (HR Bukhori/Muslim)

71.    Malik ra : Rosul bersabda: Ajarlah dan perintahkan keluargamu sholat bila tiba waktunya, kumandangkan azan, yang tertua menjadi imam (HR Bukhori/Muslim)

72.    Mimpi yang paling benar adalah mimpi orang yang paling jujur berbicara (HR Bukhori/Muslim)

73.    Ibnu Umar ra: Sabda Rosul: Siapa yang melapangkan satu kesusahan seorang muslim, Allah akan melapangkan satu kesusahannya pada Hari Kiamat nanti (HR Bukhori/Muslim)

74.    Abu Hurairah r.a: Rasulullah bersabda: Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka hendaklah dia memuliakan para tamunya (HR Bukhori/Muslim)

75.    Janganlah kamu benci membenci, jadilah hamba Allah yang bersaudara (HR Bukhori/Muslim)

76.    Abu Musa ra: Sabda Rosul: Perumpamaan orang mukmin yang membaca al-Quran adalah seperti buah utrujah (jeruk), baunya harum dan rasanya manis (HR Bukhori/Muslim)

77.    Abu Hurairah ra: Sabda Rosul: Di jalan-jalan masuk ke Madinah ada malaikat ,oleh karenanya tidak dapat dimasuki penyakit menular ataupun Dajjal (HR Bukhori)

78.    Siapa belum sanggup menikah, puasalah karena dapat menghilangkan nafsu birahi (HR Bukhori)

79.    Abu Hurairah r.a: Sabda Rosul: Tanda kenabianku adalah wahyu yang Allah turunkan, aku harap pengikutku di hari kiamat adalah yang terbesar (HR Bukhori/Muslim)

80.    Ali r.a: Rosul bersabda: Janganlah mendustakan aku karena sesungguhnya orang yang mendustakan aku akan dimasukkan ke dalam api Neraka (HR Bukhori/Muslim)

81.    Abu Hurairah ra: Beribadatlah kepada Allah seolah-olah kau melihatNya, bila tidak maka ketahuilah bahwa Dia sentiasa memperhatikanmu (HR Bukhori/Muslim)

82.    Abdullah bin Umar ra: Rosul bersabda: Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendiri sendiri dua puluh tujuh derajat (HR Bukhori)

83.    Al Barra ra: Biasanya Rosulullah saw sujudnya, rukunya ataupun duduk antara 2 sujud hampir sama saja lamanya masing-masing (HR Bukhori)

84.    Abdullah bin Syaqiq ra: Aisyah ra: Tidak pernah Rosul tidak puasa satu haripun di bulan Ramadhan, dan setiap bulan lain pasti puasa sampai dengan wafat (HR Muslim)

85.    Jabir ra: Nabi saw: Madinah bagai dapur tukang besi, membuang segala karat besi, tinggallah besi yang baik-baik saja (HR Bukhori)

86.    Aisyah ra : Nabi saw : Sesungguhnya seorang yang telah terkena beban hutang, bila berbicara dia akan dusta dan bila janji akan diingkari (HR Bukhori/Muslim)

87.    Abu Hurairah ra: Sabda Rosul: Bila tiba bulan Ramadhan, dibuka pintu langit, pintu neraka dikunci dan semua setan dibelenggu (HR Bukhori)

88.    Abu Hurairah ra: Nabi bersabda: Dilarang melakukan 2 macam puasa, yaitu puasa pada hari Raya dan puasa pada hari Raya Qurban (HR Bukhori)

89.    Ibnu Abbas ra: Rosul saw: Sesungguhnya zikir dengan cara mengeraskan suara dilakukan oleh Rosul ketika selesai sholat Fardhu (HR Bukhori)

90.    Umar bin al-Khattab r.a: Rosul bersabda: Sesungguhnya AlQuran diturunkan dengan 7 kaidah bacaan maka engkau bacalah yang mudah bagimu (HR Bukhori/Muslim)

91.    Saad bin Waqqas ra: Sabda Rosul: Sesungguhnya jika kau tinggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada mereka dalam keadaan miskin (HR Bukhori/Muslim)

92.    Abu Hurairah ra: Segerakanlah menguburkan mayat, jika ia baik berarti kamu telah menyampaikannya kepada kebaikannya (HR Bukhori)

93.    Musa ra: Sabda Rosul: Orang yang paling besar pahala sholat berjamaah (dimesjid) adalah orang yang tinggalnya paling jauh dari mesjid (HR Bukhori)

94.    Abu Hurairah ra: Sabda Rosul : Siapa yg mendapatkan 1 rakaat sholat Ashar sebelum matahari terbenam berarti dia telah mendapatkan Ashar (HR Bukhori).

95.    Fitnah dalam keluarga ditutup/dihapuskan oleh sholat, puasa dan sedekah (HR. Bukhori)

96.    Abu Hurairoh ra. : Sabda Rosul: Sesungguhnya agama Islam itu ringan. Barangsiapa memperberatnya, maka ia akan menjadi berat baginya (HR. Bukhori)

97.    Umatku dipanggil Putih Bersinar (Ghurron Muhajjalin) karena bekas wudlu (HR. Bukhori)

98.    Aisyah dan Ummu Salamah: Nabi saw bangkit dari tidurnya dalam keadaan berjunub, tetapi kemudian beliau meneruskan puasanya (HR. Bukhori/Muslim)

99.    Aisyah ra. : Rosul pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya dan menggadaikan baju besinya (HR. Bukhori/Muslim)

100.Anas bin Malik ra. : Bentuk tubuh Rosul tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, beliau tidak terlalu putih atau pun hitam (HR. Bukhori/Muslim)

101.Akan memperoleh manisnya iman, seseorang yang Allah selamatkan dari kekafiran (HR. Bukhori/Muslim)

102.Anas ra. : Rasululloh saw bersabda: Kamu boleh menggunakan nama dengan namaku, tapi jangan menggunakan gelaran dengan gelaranku (HR. Bukhori/Muslim)

103.Abu Hurairoh ra. : Rosul bersabda: Para malaikat senantiasa mendo'akanmu selama engkau masih tetap di tempat sholatmu dan belum berhadas (HR. Bukhori)

104.Abu Qatadah ra. : Sabda Rosul: Bila kau tertinggal sholat berjamaah janganlah berlari-lari mengejarnya, tenanglah dan sempurnakanlah yang tertinggal (HR. Bukhori)

105.Anas bin Malik ra. : Rosul bersabda: Diantara tanda-tanda hampir kiamat: Terhapusnya ilmu Islam, ramainya peminum arak, dan perzinaan yang dilakukan terang-terangan (HR. Bukhori/Muslim)

106.Abu Hurairoh ra. : Rosul bersabda: Firman Allah: Siapa yang berdo'a padaKu (sepertiga malam yang akhir), maka Aku akan kabulkan permintaannya (HR. Bukhori/Muslim)

107.Abu Hurairoh ra. : Rosul bersabda: Berlaku adil diantara 2 orang adalah shodaqoh, membantu orang untuk naik ke hewan tunggangannya adalah shodaqoh (HR. Bukhori/Muslim)

108.Utsman bin Affan ra. : Rosul bersabda: Siapa yang membangun mesjid di dunia, niscaya Allah akan membangunkan sepertinya di akhirat (HR. Bukhori)

109.Aisyah ra. : Rosul mendengar seorang lelaki membaca Al-Qur'an dan bersabda: Semoga Allah merahmatinya karena ia mengingatkan ayat-ayat yang hampir aku lupa (HR. Bukhori/Muslim)

110.Abu Hurairoh ra. : Rosul saw bersabda: Tidaklah aman orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam dalam sholat, Allah akan merubah kepalanya seperti rupa keledai (HR. Muslim)

111.Abu Musa ra. : Nabi saw bersabda: Seorang mukmin dengan mukmin lain bagai bangunan, yang satu mengokohkan yang lainnya (sambil memberi isyarat dengan jalinan hari-jarinya) (HR. Bukhori)

112.Anas ra. : Rosul bersabda: Barang siapa lupa sholat, maka sholatlah tatkala ingat, tidak ada denda baginya kecuali hanya itu (HR. Bukhori)

113.Pemuda yang terlatih dari kecil menyembah Allah diberi naunganNya di hari kiamat (HR. Bukhori)

114.Abu Ayyub al-Anshori ra. : Sabda Rosul: Bila kamu buang air besar/kecil janganlah menghadap atau membelakangi kiblat (HR. Bukhori)

115.Ibnu Umar ra. : Sabda Rosul: Kerjakanlah sebahagian sholatmu di rumah (sholat sunat), dan janganlah kau jadikan rumahmu seperti kuburan (HR. Bukhori/Muslim)


116.Ibnu Umar ra. : Sabda Rosul: Orang yang luput sholat Ashar sama artinya dengan dia telah kehilangan hartanya dan kehilangan keluarganya (HR. Bukhori)

Ditulis Oleh : optimasi belajar // Jumat, Oktober 11, 2013
Kategori:

0 komentar: